Občianske združenie SOS linka

Odporúčame

SOS Linka pre zvieratá v núdzi

Naše občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi vzniklo 26.4.2016 .Sme skupinou ľudí,ktorá má za cieľ pomáhať týraným a zanedbávaným zvieratám po celom Slovensku.

Kontaktujte nás

Na našu linku môžu zavolať občania každý deň bez výnimky v čase od 8.00 do 21.30, no aj mimo týchto aktívnych hodín nám môžu nechať odkaz formou sms správy. Podnety vyhodnotíme,riešime  a v závažnejších prípadoch posunieme konkrétnemu inšpektorovi ,ktorý do danej lokality aj sám vycestuje.

Zoznámte sa

V súčasnosti pre našu linku pracuje 57 inšpektorov. Spolupracujeme aj so štátnymi orgánmi a inými občianskymi združeniami.V prípade,že týrané zviera odoberieme,umiestnime ho do dočasnej opatery alebo do útulku.

Potrebujeme Vás

Naše občianske združenie ako nezisková organizácia potrebuje vašu pomoc. Finančné prostriedky používame na veterinárne ošetrenie zvierat,podporu útulkov,ktoré zvieratá prichýlili a na úhradu cestovných nákladov inšpektorov. Sme vďační za každý príspevok , ktorý nám pošlete na číslo účtu

Bežný účet    SK51 8330 0000 0021 0103 6247
Transparentný účet    SK63 8330 0000 0027 0103 6224
SWIFT/BIC    FIOZSKBAXXX

Ďakujeme v mene tých,ktorí sa sami brániť nevedia.

Nový Kastračný projekt SOS linky pre zvieratá v núdzi:

Ako môžete pomôcť?

Ďakujeme.

Prečítajte si naše mesačné správy

Nižšie na tejto domovskej stránke máte možnosť prečítať si naše mesačné správy.

ROK 2019

Rok 2019  z  pohľadu našej linky  hodnotíme ako úspešný. Mali sme nahlásených 1038 podnetov , z toho 110 bolo neopodstatnených. Ale to najpodstatnejšie je , že sme zachránili 173 zvierat. Bez Vás by sme to však nedokázali.

Ďakujeme predovšetkým našim obetavým inšpektorom, oznamovateľom, dobrovoľníkom, dočaskárom a útulkom, ktoré nám pomohli niektoré z nich umiestniť do nových domovov. Veľká vďaka našim sponzorom, prispievateľom, ľuďom, ktorí nám pomohli s prevozmi zvierat, a ďakujeme aj tým, ktorí nám – ak už inak nemohli pomôcť- aspoň fandili a zdieľali naše príbehy.

Veríme, že v budúcom roku sa nám toho podarí s Vašou pomocou ešte oveľa viac!

MESAČNÁ SPRÁVA DECEMBER 2019

V decembri sme mali nahlásených 91 podnetov, z toho 11 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
 • Opodstatnené, dosiahli sme nápravu , prípadne pes bol odobratý : Dobšiná, Sása, Sady nad Torysou, Martin, Abrahámov , Veľká Franková , Drieňov , Svidník, Koškovce, Humenné,Poprad
 • Bude ešte potrebná kontrola : Henckovce
 • Neopodstatnené: Pečovská Nová Ves, Udiča
 • Posunuté na RVPS: Podrečany
 • Väčšie prevozy: Dobšiná- Brezno, Revúca- Košice,  Abrahámov- Šaľa  viackrát, Kežmarok- Poprad- Martin- Žilina – Kysucké Nové Mesto , Drieňov- Brezno, Svidník- Prešov
Počet zachránených zvierat: 19 
 • 7 šteniatok a 3 malé fenky – živorili v hrozných podmienkach  v osade-  sú v dočasnej opatere
 • 2 šteniatka z osady okres Lučenec – v dočasnej opatere u našej inšpektorky
 • Malá fenka Rita priviazaná na reťazi bez prístrešku , obsah žalúdka tvorili aj igelitové sáčky -okres Revúca- majiteľ sa jej vzdal,  v dočasnej opatere v Košiciach
 • Abrahámov dva psy bez prístreškov, zlé podmienky, majiteľ sa ich vzdal, prevezené do útulku v Šali
 • Veľká Franková – malý psík Dony na reťazi s obrovským nádorom , prevezený na kliniku do Popradu,, následne do Žiliny, nádor už neoperovateľný, dožije v dočasnej opatere, kde bude o neho dobre postarané
 • Poranený psík z Drieňova, majiteľka nemala peniaze na ošetrenie, prevezený do DO v Brezne
 • 7 ročný  nemecký špic Bambi celý život uviazaný na metrovej reťazi , nevedel jesť kvôli bolestiam zubov , majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Kokršpaniel Emet – žil v otrasných podmienkach bez prístrešku , vychudnutý, majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Snažili sme sa zachrániť aj poraneného poštového holuba z Poľska , bol prevezený z Popradu  do Košíc, no po ošetrení uhynul .

Adopcie:

 • Amálka- útulok vo Vranove ju predal na dedinu  nekastrovanú na reťaz , chytala potkany – adoptovaná v ČR
 • Bruno – z Kiarova  prevezený do CNZ v Ružomberku- má nový domov v Bratislave
 • Tri  mačiatka nájdené pri osade – už sú samostatné , nový domov v Nemecku
 • Takisto sme pomohli umiestniť ročnú fenku SAO  , o pomoc nás požiadala RVPS vo Veľkom Krtíši.
Zo starších prípadov, ktoré sa dlhodobo ťahali, bol doriešený prípad nemeckého ovčiaka v Zlatých Moravciach,  nezodpovedný majiteľ  sa odsťahoval a psa opustil, po urgenciách sme dosiahli, že bol umiestnený v útulku .
Spolupráca s obecnými úradmi: chválime  starostov obcí Radzovce, Smolník, Veľaty a  Valaliky.
Podnety na RVPS:
 • Michalovce: – zanedbávanie starostlivosti o zvieratá v obci Koromľa –
 • Prešov-   neošetrovaný pes  – Kamenica pri Lipanoch
 • Odpovede: RVPS Lučenec- množitelia z Vidinej – vyhodnotené ako neopodstatnené
 • Rimavská Sobota- Otročok- majitelia dostali opatrenia
 • Žilina- Varín. opätovný podnet, nedôsledná práca RVPS., budeme žiadať nápravu
V decembri sme sa snažili v spolupráci s Pet shopom Zborovská Košice pomôcť psíkom v útulku v Brezne.
Ďakujeme všetkým  za pomoc a spoluprácu !
SOS linka pre zvieratá v núdzi