MESAČNÁ SPRÁVA MÁJ 2018

V máji sme na našej linke mali nahlásených  73 podnetov, z toho 11 bolo neopodstatnených.

Naši  inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
– kastračné akcie, prevozy zvierat na veterinu a naspäť k majiteľovi: Drnava – Lučenec (kastráciu fenky preplatil ČSKP), Brestov- Humenné (kastráciu fenky hradila naša linka), Helcmanovce- Poprad ( na kastráciu prispel určitou sumou majiteľ )  , Svinia- Humenné (kastráciu fenky z osady hradila naša linka)
– opodstatnené podnety, bola urobená náprava , alebo bol pes odobratý: Hucín,Buzitka, Brestov, Žakarovce
– nedoriešené prípady, bude ešte potrebná kontrola : Nitra, Liptovská Teplička
– podnet sme posunuli na RVPS, majiteľ nebol ochotný komunikovať, nebol ochotný urobiť nápravu:Hubová, Studienka ( na majiteľa z obce Studienka bolo podané aj trestné oznámenie)
–  ukončené prípady. Gemerská Ves (pes uhynul), Prešov ( fenka s nádorom – neoperovateľné)
– neopodstatnené prípady:    Papradno, Dolná Tižiná, dvakrát Bratislava
Poslali sme podnety na RVPS: Prievidza- chovateľské potreby v Partizánskom – opodstatnené, majiteľ dostal opatrenia)
-RVPS Liptovský Mikuláš- množiteľ z Hubovej- doteraz neodpovedali!
-RVPS Rimavská Sobota – množiteľ z Rimavskej Soboty-  podľa RVPS neopodstatnené
-RVPS Senec- prípad zanedbávania starostlivosti o fenku  – RVPS zmarila svojím rozhodnutím možnosť odobratia fenky , majitelia sú asociáli, fenka u nich nemá dobrú  perspektívu
Okrem trestného oznámenia na majiteľa zo Studienky sme podali trestné oznámenie aj na majiteľov mačiek z obce Sklené , kde dochádzalo k ich týraniu.
Zachránené zvieratá: v máji ich bolo sedem .
– dva odobraté psy od Rómov z Tibavy- riešené cez starostu a odchytovú službu z Veľkých Kapušian- v útulku Veľké Kapušany
– fenka z rómskej osady Svinia – prevzal ju náš partnerský útulok Fiľakovo
-Prešov- majitelia chceli dať  utratiť psa z rodinných dôvodov- vybavili sme jeho prijatie do útulku vo Veľkých Kapušanoch
-Kendice- fenky Lili a Mici , ktoré ich majiteľ plánoval zastreliť – prevezené do útulku vo Fiľakove   – už majú nové domovy
-Žakarovce – nemecká ovčiačka odobratá rómskej rodine- cez útulok vo Veľkých Kapušanoch adoptovaná, je v novom domove
Žiaľ,  mali sme aj jeden úhyn -hlavne mačičky sú nám nahlásené často  už vo veľmi zlom stave, kocúrik Oskar , ktorého sme riešili spolu s dobrovoľníčkami z Rimavskej Soboty napriek snahe veterinárov uhynul.
10. mája sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii na Štrbskom Plese spolu so zástupcami štátnej správy- RVPS, ŠVPS , policajného prezídia, ZMOS-u a mali sme možnosť predstaviť prácu našej linky a takisto vystúpiť s prednáškou na tému Problémy súvisiace s chovom zvierat . Konferenciu organizovala spoločnosť Elsewa, s.r.o.
Ďakujeme všetkým inšpektorom, dobrovoľníkom ,  sponzorom, oznamovateľom, fanúšikom , bez ktorých by sme nemohli pomáhať zvieratám. Ďakujeme za pomoc aj ČSKP a partnerskému útulku vo Fiľakove, takisto aj OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku.  .
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA APRÍL 2018

Mesiac apríl bol na podnety bohatý, dostali sme ich až 65, z toho 3 boli neopodstatnené.
Naši inšpektori riešili prípady v týchto mestách a obciach:
– opodstatnené podnety, bola urobená náprava, prípadne zviera bolo odobrané: Brestov (fenku sme dali majiteľom  vykastrovať) , Helcmanovce (fenka bola kastrovaná a vrátená majiteľovi) , Svit ( pes s nádorom, majitelia sa ho vzdali , prevzalo ho  OZ Cesta za domovom ) , Košice(fenka s vážne poranenou labkou, mala babeziózu, vyliečená  )
– podnety, ktoré sme museli posunúť na RVPS, pretože majitelia nespolupracovali: Sebedín (vychudnutý pes u majiteľky, ktorá nemá financie na kvalitné krmivo, príp. liečbu, ale odmieta sa psa vzdať ), Trenčianska Teplá (zrazený pes v rómskej rodine -RVPS vykonala kontrolu ,  pes je už  v poriadku )  , Ružomberok (majiteľka odmieta kastrácie mačiek, malé mačiatka likviduje zvlášť krutým spôsobom- nepustí k nim matku , mačiatka umierajú od hladu- podali sme trestné oznámenie )
– bude ešte potrebná kontrola- Želiezovce , Žakarovce , Mlynky
-neopodstatnené podnety: Turzovka, Dolný Kubín , Spišská Nová Ves
– prevozy psov: Košice- Michalovce, Poprad- Fiľakovo , Sobrance- Michalovce
Dostali sme odpovede z RVPS Košice-okolie- množiteľ v obci Paňovce- neopodstatnené, RVPS Trenčín- Trenčianske Stankovce- podnet sa týkal kôz- vyhodnotený ako neopodstatnený
– dostali sme aj odpoveď na podané trestné oznámenie týkajúce sa zabitia a následného skonzumovania psieho mäsa v Košiciach , údajný páchateľ psiu hlavu zavesil na strom-  podozrivému sa skutok nepodarilo  dokázať
Podali sme podnety na RVPS Rožňava- týranie  hospodárskych zvierat  majiteľom v Rožňave  , neskôr sme podali aj   trestné oznámenie
– RVPS Žiar nad Hronom – týranie psíkov v Novej Bani- v riešení
-RVPS Michalovce-  Zalužice- opakovaný podnet , majiteľovi už bol jeden pes odobratý, momentálne má šteniatko, no príkladne sa o neho stará, preverené aj cez veterinárnu kliniku
-RVPS Trenčín- zrazený pes v Trenčianskej Teplej.- vykonaná kontrola, pes je v poriadku
-RVPS  Banská Bystrica- Sebedín- vychudnutý pes- v riešení
RVPS  Trebišov- fenka vo firme v Trebišove  na Ruskovskej ulici – navrhli sme kastráciu , majitelia odmietli, inak je o ňu dobre postarané – vyhodnotené ako neopodstatnené
Zo zaujímavejších prípadov na linke, pri ktorých neboli potrebné výjazdy , vyberáme:
– veterinárka  v Košiciach  podala anestézu kocúrikovi vo veľmi vážnom stave, ktorá pravdepodobne prispela výraznou mierou ku jeho smrti
– kauza Medzev- odchyt túlavého psíka odchytovou firmou s údajne pochybnými praktikami , psík v karanténe údajne uhynul, vedúci karantény ho odmietol vydať  záujemcom , ktorí psovi chceli pomôcť
– túlavý pes v obci Markovce , údajne mal byť zastrelený, po rozhovore so starostkou bola privolaná odchytová služba z Veľkých Kapušian
– Bardejov- sťažnosti na prevádzkovateľku útulku zo strany občanov   , majú  byť prerokované  na mestskom zastupiteľstve
Zachránené zvieratá: – pomohli sme radami v prípade záchrany pár netopierov a priamo cez našu linku bolo zachránených  resp. umiestnených  5 psíkov
– Sven- odobratý cez RVPS Spišská Nová Ves, ktorá nás oslovila ´ – majitelia odišli do zahraničia a huskyho nechali živoriť v maličkej voliére- psíka prevzal útulok Matejovce nad Hornádom, neskôr útulok UVP Košice
– psík z obce Oľka- majiteľom zhorel dom a oni nechali psíka priviazaného na zhorenisku , s vrastenou reťazou do krku , kŕmili ho susedia – prípad bol aj medializovaný, na majiteľov sme podali trestné oznámenie , psíka prevzal útulok vo Veľkých Kapušanoch. Zaujímavosťou toto prípadu je absolútna neochota starostu z Oľky pomôcť trpiacemu psíkovi
– MVDr. Suranovská z RVPS Poprad zachránila šteniatko, oslovila našu  linku a cez útulok vo Fiľakove mu bol nájdený nový domov  v zahraničí
– Astor zo Svitu- starší  bernský salašnícky pes s veľkým nádorom  v zlých podmienkach, majitelia sa  ho vzdali, psa prevzalo OZ Cesta za domovom
– Dorka-  túlavá sučka nájdená na hraniciach s Maďarskom pri Košiciach  vo vážnom stave  hrozila jej amputácia labky , mala babeziózu – liečená a operovaná na klinike Animal v Michalovciach , momentálne sa nachádza v útulku Fiľakovo
V apríli sme robili zbierku na záchrannú stanicu pre týrané zvieratá , ktorá bude vo forme domáceho azylu – podarilo sa vyzbierať 3533,18 eur ( počítame s kúpou unimobunky alebo maringotky, kde budú choré  zvieratá umiestnené až kým sa nevyliečia ) Záchranná stanica začne fungovať od začiatku júna.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, podporovateľom, sponzorom, oznamovateľom, inšpektorom , dobrovoľníkom a priateľom z útulkov , ktorí nám pomáhajú týrané zvieratá umiestňovať v nových domovoch.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA MAREC 2018

V marci sme mali nahlásených 47 podnetov, z toho 9 bolo neopodstatnených.

Naši inšpektori absolvovali výjazdy do týchto miest a obcí:
– opodstatnené podnety, došlo k náprave, prípadne boli  odobraté zvieratá : Kecerovce , Dobrá Voľa, Revúca
– dohoda o následnej kastrácii , o odobratí  psíkov keď sa uvoľní miesto v útulku: Kráľovce,  Malachov
– bude ešte potrebná kontrola alebo sledovanie , či majiteľ dodržiava, čo sľúbil: Štítnik, Želiezovce
-posunuté na RVPS, majiteľ nespolupracoval: Paňovce
– neopodstatnené podnety: Stropkov, Teplička nad Váhom, Pereš
Podali sme podnety na RVPS:
-Rimavská Sobota- prípad v obci Číž- už vyriešené- psy zobral útulok vo Fiľakove, Hucín-opodstatnený podnet , psy sa budú odoberať po uvoľnení miesta v útulku
– Trenčín- zanedbaná starostlivosť o kozy v obci Trenčianske Stankovce- vyhodnotené ako neopodstatnené
-Prešov- rómska osada Svinia- dohoda o kastrácii s majiteľkou šteniatok
-Michalovce-pes s nádorom na oku  v opustenom dome , zatiaľ v štádiu riešenia
Podali sme jedno trestné oznámenie-Košice- majiteľ psovi odrezal hlavu , zavesil ho na strom a telo následne po úprave skonzumoval
Zachránené zvieratá: 5
-starý pes Beny, ktorý sa našiel veľmi zanedbaný v Humennom- má už nový domov cez OZ Šťastné labky Fiľakovo
-doga , ktorú našla naša inšpektorka pri Revúcej odovzdaná majiteľomn
– poranený pes- kólia- zo Štítnika, ktorý sa túlal po meste ,  bol  odchytený, ošetrený v Lučenci a následne si ho majiteľka vyzdvihla u veterinára
-labradorka Rita a kríženec pitbula Dominik z rómskej osady Dobrá Voľa odobratí z veľmi zlých podmienok – Dominik je v dočasnej opatere , Rita v útulku vo Fiľakove .
Okrem záchrany  týchto spoločenských   zvierat sme sa podieľali  aj na záchrane labute a dvoch netopierov.
Ďakujeme našim inšpektorom, dobrovoľníkom, oznamovateľom , sponzorom, dočaskárom , partnerskému útulku vo Fiľakove a všetkým tým, ktorí nás podporujú .
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA FEBRUÁR 2018

Mesiac február je najkratším mesiacom, a aj nahlásení sme mali trocha menej ako zvyčajne, bolo ich 34 a z toho 3 boli neopodstatnené.

Podali sme podnety na RVPS Zvolen- išlo o obec Sudince -starostka obce nerieši problémy s túlavými psami – RVPS ju poučila o jej povinnostiach v tomto smere ,  druhý podnet sa týkal občana žijúceho v Sudinciach, ktorý utopil šteniatka- žiaľ, chýbali priame dôkazy , no RVPS nás sklamala v tom, že mu dôrazne neodporúčala kastráciu suky, naopak, ešte ho podporila  –
– druhý podnet išiel na RVPS v Liptovskom Mikuláši- v Ivachnovej sa nachádzali dva psy zavreté v tme v humne , RVPS dala majiteľom opatrenia, psy už majú vybudovaný vonkajší výbeh.
Naši inšpektori absolvovali výjazdy do týchto miest a obcí:
– Číž – opodstatnený podnet , zlá starostlivosť  o  viaceré psíky – podnet išiel na RVPS
-Horné Semerovce – Fiľakovo – množiteľská fenka akita inu – prevezená do útulku
-Sudince, Hajnačka – zlá starostlivosť o psy
– Svinia- rómske psy vo veľmi zlých podmienkach
Zachránené zvieratá: spolu 11, 2 eutanázie
– akita inu z Horných Semeroviec- prevezená do Fiľakova
Sudince – 2 psy prevezené do útulku vo Fiľakove (jeden už je adoptovaný)
-Hajnačka- 2 psy od Rómov prevezené do útulku vo Fiľakove
– 4 šteniatka z rómskej osady Svinia , ktoré by boli uhynuli – prevezené do Žiliny, už majú nové domovy
– matka šteniatok z osady a psík, ktorého držali neustále uviazaného o posteľ  na pančuche  boli  prevezení  do útulku vo Fiľakove
– naše inšpektorky našli dve mačky  vo veľmi vážnom stave , mačky nemali šancu vyliečiť sa ,  veterinári navrhli eutanáziu
24.2. v Prešove naša linka zorganizovala protestné zhromaždenie proti týraniu a pojedaniu psov v rómskych osadách , zúčastnilo sa ho asi 70 ľudí, boli prítomní aj zástupcovia médií, SAOZ zastupoval prezident J. Eliáš.
Ďakujeme našim inšpektorom, dobrovoľníkom a oznamovateľom, partnerskému útulku vo Fiľakove, sponzorom a všetkým priaznivcom našej linky.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA JANUÁR 2018

V mesiaci január sme mali nahlásených 52 podnetov, z toho 5 bolo neopodstatnených.
Podarilo sa nám do zdarného konca doviezť pár starších prípadov :
-cez RVPS: Čadca- prípady v Rudine- majiteľ dostal opatrenia
-RVPS Trebišov- Čierna nad Tisou- pes zavretý v garáži- má už voliéru v záhrade
-RVPS Michalovce- stafordka v Zalužiciach- už v lepšom výživovom stave
Nové podnety: RVPS Trenčín- zlé podmienky pre psov v obci Drietoma
RVPS Vranov nad Topľou- nevhodné podmienky a strava pre psa- čistička odpadových vôd
RVPS
Liptovský Mikuláš-Ivachnová- psy zavreté v tme v stodole

Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:

-kontrola podnetu dopadla dobre, opatrenia splnené: Levice, Bardejov
-neopodstatnené podnety: Dobrá, Šaca
– menšie nedostatky ,pohovor , majitelia boli ochotní spolupracovať: Podrečany, Brzotín, Partizánska Ľupča(fenka bola neskôr kastrovaná)
-majitelia neboli ochotní spolupracovať, neodstránili nedostatky, poslali sme podnet na RVPS : Ivachnová, Drietoma
-odobraté zvieratá, majitelia sa ich vzdali: Varhaňovce, Geča

Zachránené zvieratá: 7 , 1 eutanázia

-Drietoma- sučka odobratá z nevhodných podmienok , prevezená do útulku vo Fiľakove
-Nedožery- Brezany- starší psík Kazan- majitelia sociálne veľmi slabí, vzdali sa ho – prevezený do útulku vo Fiľakove
-Batizovce- 9 mesiacov ťahajúci sa prípad, sučka Lija v zlých podmienkach napokon odobratá cez RVPS- prevezená do útulku UVP -Košice
-Turzovka- zanedbaný pitbul Astor- prevzalo OZ Bullterrrier Rescue Slovakia
– Geča- nemecká ovčiačka vo veľmi zlých podmienkach- prevezená do útulku UVP-Košice
-Varhaňovce- sučka Gina sa stratila majiteľom minulý rok v lete, vďaka čipu sme im ju vrátili , takisto bola odobratá sučka Mia – už je adoptovaná

Vďaka zdieľaniu na našej stránke sa spamätali majitelia psa akita inu z Vojkoviec , ktorí žijú v zahraničí a psa si boli vyzdvihnúť .
Cez útulok vo Fiľakove sme riešili sučku Leu z Prešova, bola vo vážnom stave prevezená do Bratislavy na kliniku, no musela byť utratená – zostávalo jej pár týždňov života, začínala sa trápiť.

V januári došlo k zvlášť smutnej udalosti, Rómovia z Jarovníc ukradli sučku aljašského malamuta Ninu z dvora rodinného domu, predali ju Rómom do Chminianskych Jakubovian , ktorí ju usmrtili a skonzumovali. Majiteľ na páchateľov podal trestné oznámenie . Táto udalosť nás podnietila k tomu, že sme iniciovali online petíciu Na pomoc zvieratám v rómskych osadách , ktorá je adresovaná Ministerstvu pôdohospodárstva SR a Ministerstvu financií SR .

Ďakujeme našim inšpektorom, oznamovateľom, dobrovoľníkom , našim podporovateľom, sponzorom , partnerskému útulku vo Fiľakove, útulku UVP Košice, OZ Bullterrier Rescue Slovakia, útulku v Trenčíne za dočasnú výpomoc a všetkým našim priaznivcom za pomoc zvieratám.

SOS linka pre zvieratá v núdzi

Mesačná správa December 2017 

V mesiaci December sme mali nahlásených 53 prípadov , z toho 4 boli neopodstatnené.
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
-uzavreté prípady, bola urobená náprava alebo bolo zviera odobraté: Veľký Horeš, Levice , Horná Súča , Jelka, Šuňava , Vojkovce
– uzavreté prípady, došlo k úhynu zvieraťa , bolo veľmi vážne choré: Soľ, Kysak
– neopodstanené: Piešťany
-posunuté na RVPS , bude potrebná kastrácia sučky: Drnava
Dostali sme odpovede z RVPS : Rimavská Sobota- psy v Tisovci boli majiteľom odobraté
-Čadca. – majitelia dostali opatrenia
-Poprad- majiteľ z Janoviec dostal opatrenia, ktoré splnil
-Prievidza- Nedožery- Brezany- majiteľka sa psíka vzdáva
Podali  sme podnety na RVPS: Poprad- zanedbaná  starostlivosť o psy v Šuňave- majitelia dostali opatrenia
-RVPS Spišská Nová Ves- spolu s Československým kastračným programom sme zachránili dva zúbožené psy z osady v Žehre
-RVPS Trebišov- Čierna nad Tisou- pes zavretý v garáži- majiteľ dostal opatrenia
-RVPS Spišská Nová Ves- Žakarovce – pes pri stanici v zlých podmienkach- majitelia sa ho vzdali
RVPS Žilina- prípad aziatov – zlé podmienky, majiteľ asociál
Zachránené zvieratá: spolu : 12 , úhyny: 2
Riešené cez linku: 2 šteniatka z Lukavice-  majiteľka sa ich vzdala , domov majú cez OZ šťastné labky Fiľakovo
-2 psy z Prievidze, ktorých sa majiteľ vzdal , sťahoval sa do bytu- prijal ich útulok vo FIľakove
-rómsky pes z Dobšinej- majitelia odišli do zahraničia- vo FIľakove
– Jelka- odobraté 2 psy od Rómov-  , bernardínka a rotvajlerka  – prevzalo OZ Dog azyl
-Horná Súča- 2 mačky , z toho jedna hendikepovaná- majú už domov
-nájdená westička Izzi zdieľaná cez našu linku- ozval sa majiteľ
-Žakarovce – pes odobratý cez RVPS- v útulku Veľké Kapušany
-sučka Elza nájdená pri Michalovciach so zlomenou panvou a krvácaním do brušnej dutiny- operovaná na klinike, momentálne v dočasnej opatere
Uhynuté zvieratá: kocúrik z Kysaku vo veľmi vážnom stave – musel byť utratený
-psík z obce Soľ  – podvýživený vo veľmi zlom stave uhynul po ceste na kliniku
SOS linka pre zvieratá v núdzi

Mesačná správa November 2017 

V novembri sme mali nahlásených 46 podnetov, z toho 5 bolo neopodstatnených.

Naši inšpektori absolvovali výjazdy do týchto miest a obcí:

 • podnety vyriešené, urobená náprava , prípadne odobraté zviera- Rapovce , Martin , Hrhov , Žilina, Prešov , Svinia , Drienov , Veľký Horeš , Horná Ves – Zlaté Moravce
 • bude ešte potrebná kontrola – Lietavská Svinná
 • majitelia odmietli komunikovať , odmietli urobiť opatrenia, preto sme podali podnet na RVPS : Voderady
 • zvieratá sa v čase kontroly už nenachádzali na mieste: Lubeník, Kokava nad Rimavicou
 • neopodstatnené podnety: Prše,  Kunová Teplica, Vysočany
Podali sme podnety na RVPS:
RVPS Rimavská Sobota- prípad v Tisovci (fenka na reťazi) a Hodejove- zanedbané psy- v riešení
RVPS Čadca– zanedbanie starostlivosti Rudiná- dva podnety- v riešení
RVPS Trnava–  Voderady – maltezák na reťazi – neopodstatnené- majitelia urobili čiastočnú nápravu, podľa RVPS je v poriadku, ak je takýto typ psa vonku aj v zime
RVPS Poprad– Janovce- dva ovčiaky v malej voliére- majiteľ dostal opatrenia
Martin– yorkshir  na reťazi – došlo k náprave
RožňavaHrhov- psy v zlých podmienkach- čuvača sme odobrali hneď, fenky sa majiteľ zriekol a dostal opatrenia
Liptovský Mikuláš- Likavka– psy vo voliérach bez búd- nie sme spokojní s riešením tohto prípadu, podali sme opätovnú sťažnosť
Dolný Kubín- Novoť- hospodárske zvieratá a fenka borderkolie  v zlých podmienkach- majiteľ dostal opatrenia
Podali sme aj jedno trestné oznámenie na majiteľa z obce Zbudské Dlhé, ktorý je podozrivý, že hodil živého psa do kotla v peci .
Zachránené zvieratá: spolu 10
 • Pitbul Godo živoril v pivnici bez svetla v obci Horná Ves-  odobratý cez RVPS – prevezený do útulku v Zlatých Moravciach
 • Vychudnutá argentínska doga zo Zalužíc-  dali sme podnet na RVPS, odobratá- cez útulok vo Veľkých Kapušanoch si našla domov
 • Rómska osada Svinia- odobraté dve šteniatka a sučka – zatiaľ v dočasnej opatere, jedno je adoptované
 • Zbudské Dlhé- pes v zlých podmienkach , na majiteľa podané TO – je v útulku vo Veľkých Kapušanoch
 • Vyžla Charlie- majiteľ sa o psa dobre nestaral, bol na reťazi – pomoc ponúklo OZ Strážni anjeli zo Žiaru nad Hronom – už adoptovaný
 • Hrhov- psy vo veľmi zlých podmienkach, na reťaziach, vychudnuté –  slepý čuvač je v dočasnej opatere, jeho stav sa zlepšuje, fenka odobratá cez RVPS.-. je v útulku Fiľakovo
 • Mačka z Istebného- odobratá zo zlých podmienok v byte – adoptovaná u našej inšpektorky
Zdieľaním sme pomáhali hľadať domov mačkám z Istebného a pomáhali sme hľadať mačku, ktorú po 10 rokoch, ktoré strávila v byte , vyhodil v Žiline pán na ulicu , mačička sa zatiaľ nenašla. Pokúšali sme sa zachrániť zrazenú srnku a dať ju operovať, no nakoniec musela byť utratená .
K prvému záchytnému kotercu v Dobšinej nám pribudli ďalšie dva- firma CD profil nám darovala voliéru , ktorá bude slúžiť pre akútne prípady v okresoch Martin a Turčianske Teplice prípadne Žilina a druhá voliéra je umiestnená pri Humennom a slúži pre zvieratá riešené na východnom Slovensku .
Opäť tak ako každý mesiac ďakujeme našim inšpektorom, dobrovoľníkom, oznamovateľom, sponzorom, partnerskému útulku vo Fiľakove a ostatným , čo pomohli s umiestnením zvierat  a všetkým našim priaznivcom a podporovateľom.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

Mesačná správa Október 2017

V mesiaci október sme mali nahlásených 42 podnetov, z toho 5 bolo neopodstatnených.
Dostali sme odpovede z RVPS Prievidza- množiteľ v Partizánskom- neopodstatnené .
RVPS Levice- kozy v obci Dolný Pial- majiteľ dostal opatrenia
RVPS Senec- kozy v obci Jabloňové- majiteľ ich daroval
Podali sme podnety na RVPS v Michalovciach  – Zalužice- vychudnuté psy- budú odobraté
RVPS Žiar nad Hronom- osada Stará Kremnička- niektoré psy boli odobraté,  majitelia dostali opatrenia
RVPS Košice okolie- Veľká Ida- rómsky pes- neopodstatnené
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
– opodstatnené podnety , odobraté zvieratá , príp. po dohovore nastalo zlepšenie : Sudince, Stará Kremnička,   Bratislava- Rača, Turzovka ,Vozokany , Málinec
– bude ešte potrebné doriešiť prípad , urobiť kontrolu: Ružomberok , Turzovka, Barca
– neopodstatnené podnety: Poltár, Harmanec , Košice
V rómskej osade pri Prešove naša inšpektorka spolu s členkami OZ Pomáhaj a chráň robila pre miestnych Rómov prednášku  o tom, ako sa majú starať o zvieratá a pokúšala sa spropagovať kastračný program.
Zdieľaním sme sa snažili pomôcť zachrániť mačky nachádzajúce sa v centre Žiliny a takisto nájsť domov poranenej  mačke, o ktorú sa stará oznamovateľka z obce Radoľa
Zachránené zvieratá: v tomto mesiaci ich bolo spolu 12.
– rómske psy z obce Sudince- 5 psov živorilo na reťaziach v zlých podmienkach- prevezené do útulku vo Fiľakove
– rómska osada Stará Kremnička- 2 psy odobraté cez RVPS – jeden je v útulku v Žiari nad Hronom , druhý v útulku v Brezne- bude prevezený do Fiľakova
-Lietava- pes pri opustenom dome- vďaka pohovoru s majiteľkou už má novú rodinu
-kríženec šarpeja Bady , o ktorého sa majitelia nestarali, bol prevezený našou inšpektorkou  a vďaka OZ Šarpej v nouzi má v ČR nový domov
– týrané psy v Turzovke- sučka Mia bola prevezená do útulku v Považskej Bystrici, pitbula ešte riešime , zatiaľ je u majiteľov
– týraný psík z okresu Topoľčany – má nový domov
– Málinec- pes s vrecom na hlave a navyše omráčený bol odchytený našou inšpektorkou , nachádza sa v útulku vo Fiľakove.
Ďakujeme našim inšpektorom, dobrovoľníkom, oznamovateľom, sponzorom, veľké poďakovanie si opäť zaslúži partnerský útulok vo Fiľakove , ale aj ostatné OZ a útulky, ktoré pomohli týraným zvieratám . A samozrejme všetkým našim fanúšikom a milovníkom zvierat.

Mesačná správa september 2017

V mesiaci september sme mali nahlásených 48 podnetov  a z toho 5 bolo neopodstatnených. Poslali sme aj trocha viac podaní na RVPS ako obvykle.
Dostali sme odpovede z RVPS :
-Martin- rómska rodina dostala opatrenia
Poprad- prípad Batizovce- majiteľ dostal opatrenia, ktoré splnil
Zvolen- prípad z obce Klokoč vyhodnotený  ako neopodstatnený
Vranov nad Topľou- prípad v Zamutove- vyhodnotený ako neopodstatnený
Liptovský Mikuláš- prípad v Likavke- majiteľ dostal opatrenia
Dunajská Streda- prípad v Holiciach- neopodstatnený
Podali sme nové podnety: RVPS Košice okolie- dva prípady- Kysak a Herľany- došlo ku náprave
RVPS Rimavská Sobota- prípady v Jelšave a v Rimavských Janovciach- psy boli odobraté
RVPS Žilina- fenky sa majitelia ešte pred príchodom RVPS vzdali
RVPS Trebišov- Malé Trakany- neopodstatnené
RVPS Nové Mesto nad Váhom – týranie psa v Novej Bošáci – nepotvrdilo sa, no sťažovali sme sa aj na ŠVPS a žiadame o opätovné  prešetrenie
RVPS Levice- zlé podmienky pre chov kôz v Dolnom Piale
RVPS Senec- prešetrenie podmienok chovu kôz v obci Jabloňové .
Dostali sme odpoveď z polície ohľadom podaného trestného oznámenia utýrania fenky v Dobšinej – polícia prípad uzavrela , nikto  nebude stíhaný, majiteľ sa vyhovoril  na maloletého vnuka , ktorý sa o ňu nestaral . Podali sme aj trestné oznámenie na pána z Jelšavy, ktorý vyhodil pred kontajner slepé mačiatka, mačiatka uhynuli. Je podozrenie, že sa zbavil  nekalým spôsobom aj dospelej  mačky  .
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
– uzavreté prípady- odobraté, zachránené zvieratá , prípadne majitelia splnili opatrenia: Terňa( kastrácia suky , ktorú sme preplatili ) , Zuberec, Lukov, Moldava nad Bodvou, Jelšava(1), Rimavská Píla , Piešťany (úprava srsti psa a očkovanie , ktoré hradila naša inšpektorka )
-výjazdy , ktoré si  vyžiadali následne spoluprácu s RVPS : Zalužice, Malé Trakany, Herľany,Jelšava(2),  Nová Bošáca
– bude ešte potrebná kontrola , neukončené prípady: Janovce, Horný Hričov (potrebná  kastrácia)
Zachránili sme 7 zvierat a v prípade ďalších dvoch sme výrazne napomohli zdieľaním ku záchrane .
Zachránené zvieratá:
-kocúr z prešovského sídliska – po ošetrení si ho adoptovala naša inšpektorka
-zranené mačiatko v Zuberci- má už domov
-Moldava nad Bodvou- psík Kubko  so zlomenou labkou, operovaný  na klinike v Michalovciach , momentálne v dočasnej opatere
-šteňa uviazané bez búdy o strom – Rimavské Janovce-odobraté cez RVPS- má domov – cez OZ Šťastné labky Fiľakovo
-Jelšava- fenka v rómskej rodine vo veľmi zlých podmienkach- odobratá RVPS- je v útulku vo FIľakove
-Rimavská Píla-dva vychudnuté psíky – v útulku vo Fiľakove
Zachránené sú aj dva psíky, ktoré sme výrazne propagovali cez FB- nájdené šteňa z Tornale – oznamovateľka mu našla domov  a túlavý psík zo Štítnika, ktorý sa nachádza v rožňavskom útulku .
Zdieľaním sme pomáhali nájsť nový domov aj psíkovi z Hnúšte, ktorého majitelia sa budú sťahovať , pravdepodobne  stratenému  mačiatku zo Žiliny, ktoré oznamovateľ našiel v meste v postrojčeku a psíkovi z Trenčína, ktorého oznamovatelia dočasne prichýlili .
Spolupráca  so samosprávou a štátnymi orgánmi- RVPS Prievidza nás poprosila o pomoc v prípade preplatenia nákladov za úpravu srsti a očkovanie u zanedbaného psa v Chvojnici (časť preplatili oznamovatelia) , oslovili sme MP v Partizánskom ohľadom pomoci s  kastráciou mačiek u pána, ktorému sa mačky nekontrolovane množia , . V obci Široké sme za pomoci starostu, polície a médií  riešili prípad psa, ktorý ohrozoval susedov .Naše inšpektorky sa zúčastnili rokovania s primátorom mesta Dobšiná , rokovanie sa týkalo možnej kastračnej akcie v meste , kde žije rómska komunita. Naša inšpektorka oslovila Prešovský samosprávny kraj a upozornila na akciu – rodeo- pri ktorej došlo k týraniu zvierat . poraneniu kravy. Dostali sme uspokojujúcu odpoveď a takisto sme na akciu upozornili aj RVPS v Prešove.
Ďakujeme  našim inšpektorom, dobrovoľníkom,  oznamovateľom , sponzorom a všetkým vám, ktorí našu činnosť sledujete a podporujete nás.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

Mesačná správa August 2017

Aj v mesiaci august sme riešili množstvo zaujímavých prípadov.  Nahlásených bolo spolu 60 podnetov, z toho 9 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori uskutočnili výjazdy do týchto miest a obcí:
– ukončené , nastalo zlepšenie, príp. zviera bolo odobraté , zachránené – Tisovec ,  Belá-Dulice, Dobšiná, Medzilaborce
– bude potrebná kontrola- Terňa , Turzovka, Ružomberok
-neopodstatnené podnety- Poprad, Spišská Nová Ves
– majitelia  neboli ochotní spolupracovať, preto sme podali podnet na RVPS alebo na políciu:  Rimavské Janovce (už odobraté šteniatko), Holice (pes na balkóne , majiteľ nekomunikuje) , Široké (agresívny pes u postihnutých majiteľov, odmietajú sa ho vzdať, riešené cez políciu a  medializované- vysielala TV Markíza 11.9. ), Liptovská Teplá ( suka držaná neustále v koterci na píle ,je podozrenie, že sa jej zbavili nekalým spôsobom, dali sme podnet na RVPS), Likavka- podnet na RVPS , majiteľ arogantný , Malé Trakany (problémový majiteľ – podnet išiel na RVPS ), Zamutov- bez príčiny utratený zanedbaný pes- podnet na RVPS , Klokoč(majiteľka odmieta psa ukázať, podnet na RVPS) , Herľany- majiteľ neurobil nápravu, podnet na RVPS
Okrem podaní spojených s výjazdmi našich inšpektorov sme ešte poslali ďalšie  podnety na RVPS: Žiar nad Hronom – viacero prípadov v obci Hodruša- Hámre, Púchov- v obci Lúky suka na reťazi – zlepšenie podmienok  , Prievidza- obec Nedožery- Brezany- ešte sa rieši , Veľký Krtíš- obec Ipeľské Predmostie – chorý neliečený pes po úraze- RVPS podnet vyhodnotila ako neopodstatnený, Žilina- Gbeľany- šteňa na reťazi- predtým už rodinu navštívil starosta, zlepšili podmienky, pes je pustený, Rožňava- preverenie podmienok strážnych psov v Čučme-neopodstatnené, Topoľčany- šteňa u Rómov na reťazi- čiastočná náprava, bude sa sledovať.
V spolupráci s obecnými úradmi sme riešili prípad v Blešovciach – došlo ku náprave , Trenčianska Turná- starší prípad , pri ktorom nám veľmi pomohli obyvatelia obce, vypátrali kontakt na dcéru majiteľa psa a došlo k náprave . Cez našu linku sme pomohli hľadať nový domov pre staršieho psa z obce Svederník   (psa zoberie  útulok v Žiline ) a pre suku plemena cane corso, ktorú nezodpovednému majiteľovi predal množiteľ- onedlho už bude mať nový domov. O pomoc nás poprosila RVPS Prievidza – preplatenie nákladov na strihanie a ošetrenie psa z obce Chvojnica, v Piešťanoch zase naša inšpektorka zabezpečila na vlastné náklady  strihanie  a ošetrenie psa miestnych rómskych občanov . Zo zaujímavých, žiaľ, veľmi smutných prípadov, sme na FB stránke zverejnili prípad zo Starej Kremničky – majiteľ odniesol psa na družstvo a po roku na jeho mieste objavil kostru na reťazi . Vykonala sa aj kontrola zo strany RVPS , majitelia dostali opatrenia, aby už k podobným prípadom nedochádzalo . Cez úrad životného prostredia sme sa zaujímali o prípad predaja líšky cez inzerát.
Zachránené zvieratá:  spolu 5 psíkov
– Tisovec- pes u starého pána, ktorý ho bil  – je v útulku vo Fiľakove
– Rimavské Janovce- šteňa priviazané o strom bez búdy – má nový domov
– Hájske- túlavý pes – má nový domov
– Necpaly – starší pes, ktorý ušiel pri búrke, po mesiaci sa vďaka čipu našli majitelia
– Medzilaborce- sučka Lila, ktorú Rómovia vyhodili  z balkóna, mala dolámané stehenné kosti ,vďaka tímu kliniky Animal v Michalovciach a MVDr. Nahalkovi z Popradu sú šance na chôdzu veľmi dobré, sučku prevzal od nás ČSKP, ktorý jej bude hľadať nový domov .Na páchateľov sme podali trestné oznámenie.
Okrem toho vďaka zdieľaniu sa našiel majiteľ suky a troch šteniatok, ktoré sa túlali v Dobšinej , takisto sme pomohli pri záchrane pár vtáčikov, ježka a netopiera rýchlym  poskytnutím kontaktov.
V auguste sa uskutočnila 2 . kastračná akcia vo Fiľakove- vykastrovaných bolo 21 psov . Vďaka  pomoci obyvateľov Dobšinej , ktorí prispeli finančne, sa nám podarilo umiestniť v Dobšinej prvý zo záchytných kotercov, ktoré plánujeme postupne rozmiestniť po celom Slovensku v oblastiach, kde pôsobia naši inšpektori .
Ďakujeme inšpektorom, oznamovateľom, dobrovoľníkom, partnerskému útulku vo Fiľakove a v neposlednom rade  vám všetkým, ktorí ste prispeli finančne , aby sme mohli ďalej pomáhať a zachraňovať zvieratká. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom.
SOS linka pre zvieratá v núdzi