MESAČNÁ SPRÁVA DECEMBER 2019

V decembri sme mali nahlásených 91 podnetov, z toho 11 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
 • Opodstatnené, dosiahli sme nápravu , prípadne pes bol odobratý : Dobšiná, Sása, Sady nad Torysou, Martin, Abrahámov , Veľká Franková , Drieňov , Svidník, Koškovce, Humenné,Poprad
 • Bude ešte potrebná kontrola : Henckovce
 • Neopodstatnené: Pečovská Nová Ves, Udiča
 • Posunuté na RVPS: Podrečany
 • Väčšie prevozy: Dobšiná- Brezno, Revúca- Košice,  Abrahámov- Šaľa  viackrát, Kežmarok- Poprad- Martin- Žilina – Kysucké Nové Mesto , Drieňov- Brezno, Svidník- Prešov
Počet zachránených zvierat: 19 
 • 7 šteniatok a 3 malé fenky – živorili v hrozných podmienkach  v osade-  sú v dočasnej opatere
 • 2 šteniatka z osady okres Lučenec – v dočasnej opatere u našej inšpektorky
 • Malá fenka Rita priviazaná na reťazi bez prístrešku , obsah žalúdka tvorili aj igelitové sáčky -okres Revúca- majiteľ sa jej vzdal,  v dočasnej opatere v Košiciach
 • Abrahámov dva psy bez prístreškov, zlé podmienky, majiteľ sa ich vzdal, prevezené do útulku v Šali
 • Veľká Franková – malý psík Dony na reťazi s obrovským nádorom , prevezený na kliniku do Popradu,, následne do Žiliny, nádor už neoperovateľný, dožije v dočasnej opatere, kde bude o neho dobre postarané
 • Poranený psík z Drieňova, majiteľka nemala peniaze na ošetrenie, prevezený do DO v Brezne
 • 7 ročný  nemecký špic Bambi celý život uviazaný na metrovej reťazi , nevedel jesť kvôli bolestiam zubov , majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Kokršpaniel Emet – žil v otrasných podmienkach bez prístrešku , vychudnutý, majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Snažili sme sa zachrániť aj poraneného poštového holuba z Poľska , bol prevezený z Popradu  do Košíc, no po ošetrení uhynul .

Adopcie:

 • Amálka- útulok vo Vranove ju predal na dedinu  nekastrovanú na reťaz , chytala potkany – adoptovaná v ČR
 • Bruno – z Kiarova  prevezený do CNZ v Ružomberku- má nový domov v Bratislave
 • Tri  mačiatka nájdené pri osade – už sú samostatné , nový domov v Nemecku
 • Takisto sme pomohli umiestniť ročnú fenku SAO  , o pomoc nás požiadala RVPS vo Veľkom Krtíši.
Zo starších prípadov, ktoré sa dlhodobo ťahali, bol doriešený prípad nemeckého ovčiaka v Zlatých Moravciach,  nezodpovedný majiteľ  sa odsťahoval a psa opustil, po urgenciách sme dosiahli, že bol umiestnený v útulku .
Spolupráca s obecnými úradmi: chválime  starostov obcí Radzovce, Smolník, Veľaty a  Valaliky.
Podnety na RVPS:
 • Michalovce: – zanedbávanie starostlivosti o zvieratá v obci Koromľa –
 • Prešov-   neošetrovaný pes  – Kamenica pri Lipanoch
 • Odpovede: RVPS Lučenec- množitelia z Vidinej – vyhodnotené ako neopodstatnené
 • Rimavská Sobota- Otročok- majitelia dostali opatrenia
 • Žilina- Varín. opätovný podnet, nedôsledná práca RVPS., budeme žiadať nápravu
V decembri sme sa snažili v spolupráci s Pet shopom Zborovská Košice pomôcť psíkom v útulku v Brezne.
Ďakujeme všetkým  za pomoc a spoluprácu !
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA NOVEMBER 2019

V novembri sme mali nahlásených 101 podnetov, z toho 10 bolo neopodstatnených.

Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí: 

 • Po návšteve bola vykonaná náprava  alebo zviera bolo odobraté: Jankovce, Torysa, Senné, Teplička nad Váhom, Liptovská Sielnica, Veľký Meder
 • Bude ešte potrebná kontrola: Brzotín, Kamenica pri Lipanoch,Byster, Košice
 • Posunuté na RVPS: Petríkovce, Rimavská Sobota,  Vidiná
 • Neopodstatnené: Košice (druhý podnet),  Prešov,  Malachov, Turik, Jablonové

Zachránené zvieratá: spolu 21

 • Fenky Lusy a Lady – zlé podmienky u Rómov v Šalove- prevezené do útulku v Brezne
 • Nemecký ovčiak, ktorého chceli utratiť plus borderkolia Novačany družstvo- do útulku Veľké Kapušany
 • Fenka Amálka, pri kontrole v Jankovciach zistené, že bola z vranovského útulku  adoptovaná bez čipu a kastrácie do nevhodných podmienok – na reťazi, chytala potkany, prtitom ide o bytového psíka  momentálne v dočasnej opatere
 • Pes s neliečeným nádorom a bolesťami- Liptovská Sielnica – prevezený do útulku v Liptovskom Mikuláši
 • Šteňa Hugoz Veľkého Medera- nevhodné podmienky- prevezené do Brezna
 • Stará fenka Betty v zlom stave, na reťazi, neliečená- Teplička nad Váhom- majitelia sa jej vzdali, adoptovaná na dožitie v ČR
 • Maltezáčka Meggy žila v koterci vonku, lebo nemala hygienické návyky- majitelia sa jej vzdali. -adoptovaná cez OZ Tuláčik Brezno
 • Belgická ovčiačka Soňa  a jej 11 šteniatok o hlade živorili na na dvore v Sennom , majitelia boli v Belgicku, vzdali sa ich, šteniatka budú mať domovy v ČR , matka je v dočasnej opatere

V novembri sa nám adoptovali

 • Stálica Elza z Dobšinej (pôvodne túlavý pes v dlhodobej dočaske) – cez útulok vo Fiľakove
 • Starší pes Rex odobratý  z nevhodných podmienok- domov má v ČR
 • Atos z osady sa cez útulok v Brezne adoptoval v Rakúsku
 • Sestry Bela a Eby takisto cez útulok v Brezne našli svoj domov až v Holandsku.

Nápravou k lepšiemu sa skončili staršie prípady– napr.Prečin, Brodno.

Podnety a odpovede z RVPS:

 • RVPS Topoľčany- zberateľstvo mačiek- pani bola upozornená , urobila nápravu
 • RVPS Senec- Bernolákovo – preverenie podmienok, v akých žije  poník – zatiaľ bez odpovede
 • RVPS Michalovce- zanedbanie starostlivosti- Petríkovce – zatiaľ bez odpovede
 • RVPS Lučenec- množitelia vo Vidinej- zatiaľ bez odpovede
 • RVPS Komárno- Svätý Peter – množiteľ- neopodstatnené , ťažko dokázateľné , bude však pod kontrolou
 • RVPS Rimavská Sobota- mesto Rimavská Sobota- chorý pes  u agresívneho majiteľa plus viacero psov v obci Otročok- zatiaľ bez odpovede

V novembri sme pokračovali v ďalších aktivitách, ktoré smerujú k postihom firmy T D s.r.o,. ktorá je podozrivá zo špinavých praktík v súvislosti s odchytmi zvierat a ich následným zabíjaním.

Takisto sme sa zúčastnili debaty za okrúhlym stolom , ktorá sa týkala otvorenia a prevádzky nového útulku v Prešove.

V novembri sme začali aj s novým projektom na pomoc útulkom a OZ – v spolupráci s e- shopom Zborovská Košice, November bol zameraný na pomoc nášmu partnerskému útulku vo Fiľakove  .

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v našej činnosti podporujú !

SOS linka pre zvieratá v núdzi