Občianske združenie SOS linka

Odporúčame

SOS Linka pre zvieratá v núdzi

Naše občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi vzniklo 26.4.2016 .Sme skupinou ľudí,ktorá má za cieľ pomáhať týraným a zanedbávaným zvieratám po celom Slovensku.

Kontaktujte nás

Na našu linku môžu zavolať občania každý deň bez výnimky v čase od 8.00 do 21.30, no aj mimo týchto aktívnych hodín nám môžu nechať odkaz formou sms správy. Podnety vyhodnotíme,riešime  a v závažnejších prípadoch posunieme konkrétnemu inšpektorovi ,ktorý do danej lokality aj sám vycestuje.

Zoznámte sa

V súčasnosti pre našu linku pracuje 37 inšpektorov.
Spolupracujeme aj so štátnymi orgánmi a inými občianskymi združeniami.V prípade,že týrané zviera odoberieme,umiestnime ho do dočasnej opatery alebo do útulku.

Potrebujeme Vás

Naše občianske združenie ako nezisková organizácia potrebuje vašu pomoc.
Finančné prostriedky používame na veterinárne ošetrenie zvierat,podporu útulkov,ktoré zvieratá prichýlili a na úhradu cestovných nákladov inšpektorov.
Sme vďační za každý príspevok , ktorý nám pošlete na číslo účtu

Bežný účet    SK51 8330 0000 0021 0103 6247
Transparentný účet    SK63 8330 0000 0027 0103 6224
SWIFT/BIC    FIOZSKBAXXX

Ďakujeme v mene tých,ktorí sa sami brániť nevedia.

Nový Kastračný projekt SOS linky pre zvieratá v núdzi:

Ako môžete pomôcť?

Ďakujeme.

Prečítajte si naše mesačné správy

Nižšie na tejto domovskej stránke máte možnosť prečítať si naše mesačné správy.

MESAČNÁ SPRÁVA JÚL 2020

V júli sme mali nahlásených 129 podnetov, z toho 5 bolo neopodstatnených. Vo zvýšenej miere boli na linku nahlasované aj chránené živočíchy, predovšetkým dravce . Pomohli sme radami, usmernením, takisto sme pomohli pri záchrane poštových holubov, jeden z holubov však následkami zranení uhynul v domácej opatere. Nahlásená bola aj  poranená poľovná zver, veľký ohlas mal prípad dokaličenej srnky v  Galante, ktorá  sa dlho musela trápiť, kým ju nakoniec neuspal veterinár. To nás znovu podnietilo obrátiť sa na ministerstvá  pôdohospodárstva a životného prostredia a žiadať o úpravu v zákone , aby bolo aj bežným občanom umožnené pomôcť zraneným a trpiacim divo žijúcim zvieratám, ktoré má právo riešiť len príslušné poľovnícke združenie.
V júli naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
 • Opodstatnené podnety, urobená náprava , prípadne odobraté zviera: Turany , Kežmarok, Nové Zámky, Bôrka , Šoporňa, Trenčianske Teplice
 • Menšie nedostatky , urobená náprava- Svrčinovec, Čadečka
 • Neopodstatnené: Babkov, Ľubeľa
 • Posunuté na RVPS: Hrabové
 • Bude ešte  potrebná kontrola  : Bardejov, Modra , Sedliská , Torysa
Zachránené zvieratá: spolu 28, z toho priama záchrana 17, výrazný podiel na záchrane 11
Zachránené zvieratá:
 • 6 nesocializovaných psíkov z obce Turany, ktoré žili v zlých podmienkach , bez veterinárneho ošetrenia, tri boli prevezené do útulku v Trenčíne, tri do útulku v Piešťanoch
 • Šteniatka Toby a Pegy zachránené z nevhodných podmienok , pobudli si v dočasnej opatere, majú už nové domovy
 • Sučka so šteniatkom z obce Šoporňa  odobraté zo zlých podmienok- prevezené do útulku v Šali
 • Kríženka westíka Deny- túlala sa 3 mesiace pri Nových Zámkoch  chorá  a vychudnutá, momentálne v dočasnej opatere
 • Kríženka z Gemerskej Teplice  žila v rómskej rodine uviazaná o strom , prevezená do dočasnej opatery , má nový domov v ČR
 • Dvojmesačné šteniatko čau čau Chris majiteľovi vypadlo z balkóna, ochrnuté a odkázané na vozík, rehabilituje v Košiciach, prevzal od nás útulok Fiľakovo, ktorý mu bude hľadať nový domov
 • 4 malé krížence z okresu Veľký Krtíš  odobraté majiteľom – asociálom- na náš podnet , zatiaľ sú v štátnej karanténe
Výrazný podiel na záchrane:
 • Cez našu linku  sme našli domovy fenkám Nataši a Daši
 • Trom mačkám z Margecian,
 • Pomohli sme s umiestnením  staršej yorkshirky Selly,
 • Nové domovy cez náš projekt Nekontaktujte bazoš, ale nás našiel vipet Max, po ktorého si nová majiteľka prišla z Prahy, takisto dve šteniatka z Hrabušíc, po ktorých si prišli majitelia na Slovensko z Havířova.
 • V dočasnej opatere je fenka Maja , ktorá svoj život prežila na reťazi
 • Útulok Veľké Kapušany pomohol s prijatím malamuta, ktorý sa našiel priviazaný o strom na cudzom pozemku v okrese Michalovce
Napriek hľadaniu domova cez našu linku sa nám nepodarilo zabrániť utrateniu vlčiaka Bobyho z Kraľovian, majitelia to urobili zákerne za chrbtom ľudí, ktorí sa o psa starali.
Dostali sme odpovede z
 • RVPS Veľký  Krtíš- odobraté 4 psy  majiteľke z obce Nová Ves
 • RVPS Zvolen-.množenie psov Sliač- opatrenia
 • RVPS Prešov- Sedlice- pokuta za predaj nečipovaných šteniatok
 • RVPS Liptovský Mikuláš- Turik- majiteľka dostala opatrenia, Liptovský Mikuláš- ešte v riešení z našej strany
 • RVPS Michalovce -. Vrbnica- predaj 4 týždňových šteniatok – Rómovia- nedokázateľné
 • RVPS Spišská Nová Ves – Hrabušice- majitelia dostali opatrenia
 • RVPS Žiar nad Hronom- Banská Štiavnica-neopodstatnené
V júli sme sa spojili aj s autorkou petície za zákaz chovu zvierat  v osadách, petíciu sme upravili na zákaz chovu v nelegálnych tzv. čiernych stavbách, tam, kde nie je dostatočná hygiena. Zbierame spoločne  podpisy , na jeseň chceme petíciu predložiť kompetentným orgánom.
Ak chcete našu petíciu ešte podporiť podpisom prikladáme link:
https://www.peticie.com/peticia_za_zakaz_pouitia_spoloenskych_zvierat_a_primatov_-_opic_na_pokusy_-_testovanie_v_laboratoriach_vedecke_vyskumne_a_tudijne_uely
Ďakujeme za pomoc každému , kto v nejakej miere prispel  k záchrane zvierat!
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA JÚN 2020

V júni sme mali nahlásených 110 podnetov, z toho 10 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí :
 • Po príchode urobená náprava, odobraté zviera, priama záchrana : Moldava nad Bodvou- Veľké Kapušany, Vrbnica -Humenné, Dobšiná- Rožňava- Brezno, Dobšiná- Gemerská Teplica, Spišská Nová Ves, Davidov- Ružomberok, Rimavská Píla,  Banská Bystrica-  Sliač, Jesenské
 • Neopodstatnené: Liptovský Trnovec
 • Bude ešte potrebná kontrola: Ružomberok, Bobrovec
 • Posunuté na RVPS: Liptovský Mikuláš, Mnichová Lehota
Zachránili sme spolu 7 psíkov, no  výrazne sme prispeli k záchrane ďalších 8, ktoré prevzalo od nás iné občianske združenie. Takisto sme pomohli zachrániť pár chránených  živočíchov.  Mali sme aj jeden úhyn- poranený trpiaci kocúrik z Banskej Bystrice musel byť vzhľadom na závažnosť poranenia a zlú prognózu utratený.
Zachránené zvieratá:
 • Sučka Helvia – uviazaná o strom bez prístrešku – prevezená do útulku  Veľké Kapušany-už adoptovaná
 • Šteniatko z Vrbnice zachránené cez náš projekt – predávané cez bazoš iba ako 4 týždenné , prevzalo od nás OZ Pomáhaj a chráň
 • Psík Jerry z Dobšinej- vrastený špagát do krku , na majiteľov podané trestné oznámenie, prevzal ho útulok v Brezne
 • Sučka uviazaná o strom z okresu Revúca, majitelia Rómovia, riešení cez RVPS , napokon sa jej vzdali, vyplatili sme čipovanie a očkovanie- rysuje sa jej nový domov v ČR
 • Borderkólia ponúkaná na bazoši  , prevzalo ju iné OZ
 • Opustené šteňa Nero z obce Davidov- adoptované cez našu linku do Piešťan
 • Fenka SAO na reťazi- majiteľ sa jej vzdal- v dočasnej opatere
Okrem toho sme pomohli nájsť domov trom fenkám– Paťke, Žofke a Dianke   – všetky sú už adoptované, pomohli sme nášmu záchrannému centru v Krupine.
V júni sme začali propagovať   nový projekt Nekontaktujte bazoš, ale nás. Ponúkame možnosť adopcie cez našu linku . Takýmto spôsobom sme našli domov malému krížencovi Tobymu, inzerujeme dvoch psíkov, ktorým reálne hrozí utratenie kvôli problémovému správaniu – Dumbasovi a Lile.
Dostali sme odpovede:
 • RVPS Žiar nad Hronom-  zanedbanie starostlivosti  Horná Dúbrava- opodstatnené, majitelia dostali opatrenia
 • RVPS Dunajská Streda – od februára sa ťahajúci prípad v Tonkovciach- majitelia splnili opatrenia
 • RVPS Dolný Kubín- Tvrdošín- majiteľ sa vzdal psov a daroval ich, Malatiná- chovateľ kráv stále v riešení cez exekútora
 • RVPS Košice okolie- Hrašovík- zanedbaná starostlivosť- majiteľ dostal opatrenia
 • RVPS Komárno- Bátorove Kosihy- neopodstatnené, zlé susedské vzťahy .
Ďakujeme za pomoc každému , kto prispel v akejkoľvek miere ku záchrane zvierat riešených cez našu linku
SOS linka pre zvieratá v núdzi