Občianske združenie SOS linka

Odporúčame

SOS Linka pre zvieratá v núdzi

Naše občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi vzniklo 26.4.2016 .Sme skupinou ľudí,ktorá má za cieľ pomáhať týraným a zanedbávaným zvieratám po celom Slovensku.

Kontaktujte nás

Na našu linku môžu zavolať občania každý deň bez výnimky v čase od 8.00 do 21.30, no aj mimo týchto aktívnych hodín nám môžu nechať odkaz formou sms správy. Podnety vyhodnotíme,riešime  a v závažnejších prípadoch posunieme konkrétnemu inšpektorovi ,ktorý do danej lokality aj sám vycestuje.

Zoznámte sa

V súčasnosti pre našu linku pracuje 37 inšpektorov.
Spolupracujeme aj so štátnymi orgánmi a inými občianskymi združeniami.V prípade,že týrané zviera odoberieme,umiestnime ho do dočasnej opatery alebo do útulku.

Potrebujeme Vás

Naše občianske združenie ako nezisková organizácia potrebuje vašu pomoc.
Finančné prostriedky používame na veterinárne ošetrenie zvierat,podporu útulkov,ktoré zvieratá prichýlili a na úhradu cestovných nákladov inšpektorov.
Sme vďační za každý príspevok , ktorý nám pošlete na číslo účtu

Bežný účet    SK51 8330 0000 0021 0103 6247
Transparentný účet    SK63 8330 0000 0027 0103 6224
SWIFT/BIC    FIOZSKBAXXX

Ďakujeme v mene tých,ktorí sa sami brániť nevedia.

Nový Kastračný projekt SOS linky pre zvieratá v núdzi:

Ako môžete pomôcť?

Ďakujeme.

Prečítajte si naše mesačné správy

Nižšie na tejto domovskej stránke máte možnosť prečítať si naše mesačné správy.

MESAČNÁ SPRÁVA MÁJ 2022

V máji sme mali nahlásených 96 podnetov, z toho 14 bolo neopodstatnených.
Opäť  sa veľa podnetov týkalo  chránených živočíchov. Naši inšpektori sa venovali hlavne pomoci psíkom v osadách, odkiaľ sme okrem materiálnej pomoci  zobrali do bezpečia dve fenky, ktoré sú momentálne v dočasnej opatere.
Okrem toho sme zdieľaním pomohli nájsť domov staršej čuvačke z  Čadce, ktorej hrozilo utratenie.
S úspechom sa skončil prípad z obce Ďurkovce, pes, ktorého majiteľ sa  odsťahoval , sa túlal, no po zverejnení informácií na našej stránke a po podaní podnetu na RVPS, si majiteľ prišiel po psa  a zobral ho do nového domova.
Takisto po zverejnení prípadu psa, ktorý strážil na reťazi v poli zemiaky (toto trvalo pár rokov), si majiteľ psa napokon zobral domov.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA APRÍL 2022

V apríli sme mali nahlásených spolu 66 podnetov, z toho 9 bolo neopodstatnených.
S jarou  sa nám hromadia podnety týkajúce sa chránených živočíchov,  v týchto prípadoch dávame kontakty na pracovníkov ŠOP,  prípadne pomôžeme nejakou radou  a samozrejme sledujeme, či pracovníci ŠOP reagujú promptne a ďalej sa zaujímame o osud  týchto zvierat.
Z podnetov, ktoré sa týkali spoločenských zvierat  vyberáme prípad zamurovaných mačiek z Vysokých Tatier, ktoré riešila aj polícia.
Po výzve na našej stránke sa podarilo dostať do bezpečia chorú starú mačičku v Bratislave.
Takisto upútal prípad  z obce Dúbravy-  13 ročný hluchý pes vyšiel na ulicu  a hoci bol pred svojím domom, sused do neho začal bezdôvodne strieľať.
Prípad z Prakoviec- na pozemok majiteľom  počas ich neprítomnosti ktosi doniesol pascu, do ktorej sa chytila mačka.
V spolupráci so starostami sa nám podarilo úspešne vyriešiť prípady z obcí Skačany, Repejov a Bobrov.
Odpovede z RVPS:
  • RVPS Spišská Nová Ves- Rudňany- poníky v osade- majitelia dostali  opatrenia
  • RVPS Nitra- ovce vo obci Vieska nad Žitavou – vyhodnotené ako neopodstatnené

Naši inšpektori navštívili obce Čremošné, osady na východnom Slovensku , Tatranskú Lomnicu- prípad psov v svorke bude riešený cez poľovnícke združenie.

Zachránené zvieratá: 5
  • priama záchrana-  3 psíky z osady z východného Slovenska.- dva už sú adoptované v ČR, fenka je ešte pod veterinárnym dohľadom v Lučenci .
  • Dva psíky sme riešili v spolupráci s iným OZ – starší firemný  psík z Hurbanova skončil v miestnej karanténe a pes z  obce Repejov bol odobratý asociálom v spolupráci naša linka, RVPS Humenné, obecný úrad, OZ Pomáhaj a chráň.
Ďakujeme za akúkoľvek pomoc pre našu linku.
SOS linka pre zvieratá v núdzi