MESAČNÁ SPRÁVA APRÍL 2022

V apríli sme mali nahlásených spolu 66 podnetov, z toho 9 bolo neopodstatnených.
S jarou  sa nám hromadia podnety týkajúce sa chránených živočíchov,  v týchto prípadoch dávame kontakty na pracovníkov ŠOP,  prípadne pomôžeme nejakou radou  a samozrejme sledujeme, či pracovníci ŠOP reagujú promptne a ďalej sa zaujímame o osud  týchto zvierat.
Z podnetov, ktoré sa týkali spoločenských zvierat  vyberáme prípad zamurovaných mačiek z Vysokých Tatier, ktoré riešila aj polícia.
Po výzve na našej stránke sa podarilo dostať do bezpečia chorú starú mačičku v Bratislave.
Takisto upútal prípad  z obce Dúbravy-  13 ročný hluchý pes vyšiel na ulicu  a hoci bol pred svojím domom, sused do neho začal bezdôvodne strieľať.
Prípad z Prakoviec- na pozemok majiteľom  počas ich neprítomnosti ktosi doniesol pascu, do ktorej sa chytila mačka.
V spolupráci so starostami sa nám podarilo úspešne vyriešiť prípady z obcí Skačany, Repejov a Bobrov.
Odpovede z RVPS:
  • RVPS Spišská Nová Ves- Rudňany- poníky v osade- majitelia dostali  opatrenia
  • RVPS Nitra- ovce vo obci Vieska nad Žitavou – vyhodnotené ako neopodstatnené

Naši inšpektori navštívili obce Čremošné, osady na východnom Slovensku , Tatranskú Lomnicu- prípad psov v svorke bude riešený cez poľovnícke združenie.

Zachránené zvieratá: 5
  • priama záchrana-  3 psíky z osady z východného Slovenska.- dva už sú adoptované v ČR, fenka je ešte pod veterinárnym dohľadom v Lučenci .
  • Dva psíky sme riešili v spolupráci s iným OZ – starší firemný  psík z Hurbanova skončil v miestnej karanténe a pes z  obce Repejov bol odobratý asociálom v spolupráci naša linka, RVPS Humenné, obecný úrad, OZ Pomáhaj a chráň.
Ďakujeme za akúkoľvek pomoc pre našu linku.
SOS linka pre zvieratá v núdzi

MESAČNÁ SPRÁVA MAREC  2022

V marci sme mali nahlásených 72 podnetov, z toho 8 bolo neopodstatnených.
Dostali sme odpovede  z RVPS
  • RVPS Brezno- pes z osady v Polomke – majitelia ho niekomu darovali, RVPS nezisťovala  komu .-
  • RVPS  Rimavská Sobota- podnet v Rimavskom Brezovom – majiteľ dostal opatrenia
  • RVPS Bardejov- osada v Bardejove- majitelia dostali opatrenia .
Naša inšpektorka navštívila obec Jastrabie , majiteľ tam drží v zlých podmienkach dva psy, sľúbil nápravu. Takisto zachránila fenku Laylu , ktorá sa nachádzala v zúboženom stave pred osadou, po pobyte v dočasnej opatere fenka cestovala do nového domova v Nemecku, domov jej našiel útulok vo Fiľakove.
Ďalší výjazd bol do Hanisky pri Košiciach- malý psík na reťazi – majiteľ sľúbil nápravu
V marci sme sa snažili nájsť domov piatim psíkom z osady v Bardejove,  tento problém stále ešte riešime.
Výrazne sme prispeli ku záchrane 16 ročnej chorej mačičky  v Bratislave- je v dočasnej opatere.
V spolupráci s útulkom zo stredného Slovenska sme zachránili 16 psíkov, ktoré žili u majiteľov na  smetisku , psíky sú v dočasnej opatere.
Zo zaujímavých marcových prípadov vyberáme  prípad z Vrbnice, ktorý bol aj medializovaný – zastrelený pes Hugo– sused  vošiel majiteľom na pozemok, na ich vlastnom pozemku postrelil psa, nechal ho vykrvácať  a potom ho skrýval  na susedných  pozemkoch.
Takisto sme sa zapojili do kauzy Arakovo- papagáje  so zastrihnutými krídlami slúžiace ako atrakcia v nevhodných podmienkach v obchodnom centre v Bratislave. Tiež medializované.
Rieši sa aj prípad kocúrika Dušana , ktorého zabil v Bratislave v byte majiteľky jej  bývalý priateľ.
Do úspešného konca sa podarilo dotiahnuť prípad zo salaša Krajinka pri Ružomberku – 8 ročné prasiatko Hugolina s neostrihanými pazúrmi  trpelo, nevedelo poriadne chodiť, po skontaktovaní sa s majiteľom bola hneď urobená náprava.
Ďakujem za akúkoľvek pomoc všetkým našim priaznivcom.
SOS linka pre zvieratá v núdzi