ROK 2019

Rok 2019  z  pohľadu našej linky  hodnotíme ako úspešný. Mali sme nahlásených 1038 podnetov , z toho 110 bolo neopodstatnených. Ale to najpodstatnejšie je , že sme zachránili 173 zvierat. Bez Vás by sme to však nedokázali.

Ďakujeme predovšetkým našim obetavým inšpektorom, oznamovateľom, dobrovoľníkom, dočaskárom a útulkom, ktoré nám pomohli niektoré z nich umiestniť do nových domovov. Veľká vďaka našim sponzorom, prispievateľom, ľuďom, ktorí nám pomohli s prevozmi zvierat, a ďakujeme aj tým, ktorí nám – ak už inak nemohli pomôcť- aspoň fandili a zdieľali naše príbehy.

Veríme, že v budúcom roku sa nám toho podarí s Vašou pomocou ešte oveľa viac!

MESAČNÁ SPRÁVA DECEMBER 2019

V decembri sme mali nahlásených 91 podnetov, z toho 11 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori vycestovali do týchto miest a obcí:
 • Opodstatnené, dosiahli sme nápravu , prípadne pes bol odobratý : Dobšiná, Sása, Sady nad Torysou, Martin, Abrahámov , Veľká Franková , Drieňov , Svidník, Koškovce, Humenné,Poprad
 • Bude ešte potrebná kontrola : Henckovce
 • Neopodstatnené: Pečovská Nová Ves, Udiča
 • Posunuté na RVPS: Podrečany
 • Väčšie prevozy: Dobšiná- Brezno, Revúca- Košice,  Abrahámov- Šaľa  viackrát, Kežmarok- Poprad- Martin- Žilina – Kysucké Nové Mesto , Drieňov- Brezno, Svidník- Prešov
Počet zachránených zvierat: 19 
 • 7 šteniatok a 3 malé fenky – živorili v hrozných podmienkach  v osade-  sú v dočasnej opatere
 • 2 šteniatka z osady okres Lučenec – v dočasnej opatere u našej inšpektorky
 • Malá fenka Rita priviazaná na reťazi bez prístrešku , obsah žalúdka tvorili aj igelitové sáčky -okres Revúca- majiteľ sa jej vzdal,  v dočasnej opatere v Košiciach
 • Abrahámov dva psy bez prístreškov, zlé podmienky, majiteľ sa ich vzdal, prevezené do útulku v Šali
 • Veľká Franková – malý psík Dony na reťazi s obrovským nádorom , prevezený na kliniku do Popradu,, následne do Žiliny, nádor už neoperovateľný, dožije v dočasnej opatere, kde bude o neho dobre postarané
 • Poranený psík z Drieňova, majiteľka nemala peniaze na ošetrenie, prevezený do DO v Brezne
 • 7 ročný  nemecký špic Bambi celý život uviazaný na metrovej reťazi , nevedel jesť kvôli bolestiam zubov , majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Kokršpaniel Emet – žil v otrasných podmienkach bez prístrešku , vychudnutý, majiteľka sa ho vzdala, je v dočasnej opatere
 • Snažili sme sa zachrániť aj poraneného poštového holuba z Poľska , bol prevezený z Popradu  do Košíc, no po ošetrení uhynul .

Adopcie:

 • Amálka- útulok vo Vranove ju predal na dedinu  nekastrovanú na reťaz , chytala potkany – adoptovaná v ČR
 • Bruno – z Kiarova  prevezený do CNZ v Ružomberku- má nový domov v Bratislave
 • Tri  mačiatka nájdené pri osade – už sú samostatné , nový domov v Nemecku
 • Takisto sme pomohli umiestniť ročnú fenku SAO  , o pomoc nás požiadala RVPS vo Veľkom Krtíši.
Zo starších prípadov, ktoré sa dlhodobo ťahali, bol doriešený prípad nemeckého ovčiaka v Zlatých Moravciach,  nezodpovedný majiteľ  sa odsťahoval a psa opustil, po urgenciách sme dosiahli, že bol umiestnený v útulku .
Spolupráca s obecnými úradmi: chválime  starostov obcí Radzovce, Smolník, Veľaty a  Valaliky.
Podnety na RVPS:
 • Michalovce: – zanedbávanie starostlivosti o zvieratá v obci Koromľa –
 • Prešov-   neošetrovaný pes  – Kamenica pri Lipanoch
 • Odpovede: RVPS Lučenec- množitelia z Vidinej – vyhodnotené ako neopodstatnené
 • Rimavská Sobota- Otročok- majitelia dostali opatrenia
 • Žilina- Varín. opätovný podnet, nedôsledná práca RVPS., budeme žiadať nápravu
V decembri sme sa snažili v spolupráci s Pet shopom Zborovská Košice pomôcť psíkom v útulku v Brezne.
Ďakujeme všetkým  za pomoc a spoluprácu !
SOS linka pre zvieratá v núdzi