MESAČNÁ SPRÁVA NOVEMBER 2020

V novembri sme mali nahlásených 57 podnetov, z toho 7 bolo neopodstatnených.
Naši inšpektori  vycestovali do týchto miest a obcí:
  • Opodstatnené prípady, bola urobená náprava alebo odobraté zviera: Horná Štubňa,  Jelšava- Revúca- Prešov,Vranov nad Topľou- Veľké Kapušany , Lisková  , Žitná Radiša- Piešťany
  • Bude ešte potrebná kontrola, prípad v riešení: Turňa nad Bodvou, Krmeš, Liptovské Revúce
  • Posunuté na RVPS: Prešov
Zachránili sme spolu 6 psíkov a výrazne sme napomohli záchrane ďalších piatich.
Zachránené zvieratá: 
  • Bak a Argo z Hornej Štubne–  jeden žil v byte, druhý na reťazi v otrasných podmienkach – prevezené do útulku v Piešťanoch
  • Dve fenky z obce Žitná Radiša– rómska komunita- premnožené psy  , dvoch sa vzdali, prevezené do útulku v Piešťanoch,  jedna z feniek v útulku hneď porodila. Riešené za výraznej pomoci starostu obce
  • Poranený psík z Vranova nad Topľou – po ošetrení bol prevezený do útulku Veľké Kapušany
  • Z karanténnej stanice Handlová sme zobrali trosku psíka- Leon vo veľmi zlom hlavne psychickom stave, zanedbaný, po ošetrení  sme ho zobrali pod našu linku, je v dočasnej opatere
  • Výrazne sme napomohli záchrane 5 psíkov zo Smolnickej Huty , ktorým zomrela majiteľka a túlali sa po obci – po odchyte ich prevzalo OZ Tuláčik Brezno.
Žiaľ, riešili sme aj smutný prípad fenky z Jelšavy, nahlásili nám ju policajti, ležala bezvládne na okraji cesty , po prevezení  na kliniku do Prešova sa zistilo, že mala prestrelené obe predné labky, fenka uhynula. Je podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
V novembri sme začali spolupracovať s Karanténnou stanicou v Handlovej, mestská polícia tam robí záslužnú prácu, v rámci možností aj dobre umiestňujú odchytené zvieratá.
V novembri sa nám podarilo adoptovať psíka Charlieho a slepého Ronyho, obidva psíky išli do Nemecka cez útulok vo Fiľakove, takisto fenka Deny sa cez piešťanský útulok adoptovala do Rakúska.  Akitu, ktorej sme vybavovali nový domov, lebo sa jej majitelia vzdali, v novom domove dali utratiť, napádala a pohrýzla viacerých ľudí.
Dostali sme odpovede z RVPS:
RVPS Dunajská Streda – zanedbanie veterinárnej starostlivosti v obci Čenkovce – bola urobená náprava.
RVPS Dolný Kubín  promptne reagovala na náš podnet- psy v zlých podmienkach na salaši, podnet preverila, salaš sa ruší.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli, v novembri ešte zvlášť tým, čo nám darovali búdy potrebné pre psíkov v našom záchrannom centre.
SOS linka pre zvieratá v núdzi