ROK 2019

Rok 2019  z  pohľadu našej linky  hodnotíme ako úspešný. Mali sme nahlásených 1038 podnetov , z toho 110 bolo neopodstatnených. Ale to najpodstatnejšie je , že sme zachránili 173 zvierat. Bez Vás by sme to však nedokázali.

Ďakujeme predovšetkým našim obetavým inšpektorom, oznamovateľom, dobrovoľníkom, dočaskárom a útulkom, ktoré nám pomohli niektoré z nich umiestniť do nových domovov. Veľká vďaka našim sponzorom, prispievateľom, ľuďom, ktorí nám pomohli s prevozmi zvierat, a ďakujeme aj tým, ktorí nám – ak už inak nemohli pomôcť- aspoň fandili a zdieľali naše príbehy.

Veríme, že v budúcom roku sa nám toho podarí s Vašou pomocou ešte oveľa viac!